Máy làm lạnh Bê-tông

Hệ thống làm lạnh bê-tông được thiết kế nhỏ, gọn đặt trong container.

Dễ dàng sử dụng, di chuyển, bảo quản.