Thực phẩm, dược phẩm, nhà máy bia, nước ngọt

Ứng dụng trong hệ thống làm lạnh nước giải khát.

Hệ thống lạnh nhà máy bia, hóa chất, dược phẩm,...