Hệ thống làm lạnh Bê-tông

Hệ thống làm lạnh nhanh bê-tông.

Công nghệ đổ Bê-tông hiện đại yêu cầu làm lạnh nhanh bê-tông trước khi đổ vào bệ móng.

Toàn bộ hệ thống làm lạnh bê-tông được thiết kế trên một con-tain-ner tích hợp với máy trộn bê-tông thành chu trình trộn, làm lạnh đều khép kín.