HỘI THẢO TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG - CẦN THƠ 2015

Hội thảo tiết kiệm năng lượng.

Tư vấn Chương trình hỗ trợ đầu tư xanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (GIF)

Chuyên ngành chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, nhà máy nước đá.

TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯƠNG CẦN THƠ (CECC)

BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM