Bảo hành chính hãng, chuyển giao công nghệ từ chuyên gia

- Chuyên gia hãng tiếp xúc trực tiếp với nhà thầu, khách hàng sử dụng máy nén Kirloskar để chuyển giao công nghệ.

- Khảo sát, nghiên cứu, cải tiến sản phẩm phù hợp với yêu cầu và thị hiếu của người Việt Nam.

- Bảo hành, bảo trì chính hãng sản phẩm máy nén Kirloskar cung cấp tại thị trường Việt Nam.