Máy đá viên 30 tấn - nhà máy SOK HENG - Campuchia

Máy đá viên 30 tấn/ngày.

Công nghệ gas lạnh Amoniac.

Máy nén KCX3.

Tiêu hao năng lượng: 1 kW điện/20 kgs đá.

Nhà thầu thi công:  Công ty TNHH MTV Cơ - Điện - Lạnh TÙNG THANH